Заява науковців Національної Академії наук України, що підписали заяву “Проти ксенофобії, за європейську Україну”

Ми були здивовані, дізнавшись, що Міжреґіональна Академія управління персоналом подала до Печерського суду позовну заяву про захист ділової репутації МАУП й відшкодування моральної шкоди. Керівники цього органу вважають, що заява, підписана 250 найвідомішими представниками української інтеліґенції України і діаспори, завдає моральної шкоди діловій репутації вузу.

Хочемо підкреслити, що, по-перше, ми і, як сподіваємося, інші, свідомо підписали цього листа. Ми не обговорювали в ньому проблем МАУП як навчального закладу. Ділова репутація навчального вузу формується незалежно від характеру здійснення ним своїх функцій — навчання студентів. У заяві “Проти ксенофобії за європейську Україну” питання навчання і виховного процесу не піднімалися.

Оцінка звернення «Проти злочинні дії організованого єврейства», як ганебного не може розглядатися як недостовірна інформація, оскільки таке звернення мало місце і містило положення, що були прямим розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.

Наведена оцінка спирається на наступні статті КК України. У науково-практичному коментарі до ККУ (Київ, 2001, с.14, 150), зокрема до п.2 статті 110-ї «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та до п.1 ст.161-ї «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії», де розпалювання національної ворожнечі» тлумачиться, се6ред іншого, як явно виражене неприязне (вороже) відношення до тієї або іншої нації, до тієї або іншої релігії, коли такі дії спрямовані не проти особистих якостей конкретної особи, а проти якостей, що пов'язані з її расовою національною приналежністю; приниження національної честі та гідності громадян; пряме чи не пряме обмеження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного походження

У зверненні «Припинити злочинні дії організованого єврейства» великій групі громадян України приписуються неґативні риси і вчинки саме як представникам певної етнічної спільноти. Висловлені у цьому зверненні звинувачення на адресу офіційно зареєстрованих організацій єврейської меншини як «організованої етнічно-кримінальної спільноти», створення в особі так званих організацій єврейства образу «величезної небезпеки» для України, заклики піддати їх діяльність окремому розслідуванню, створюють щодо України образ країни, де до єврейської меншини виявляється особливе і вороже ставлення.

Тим самим ганьбиться репутація України у світі, що не може не викликати природного протесту з боку людей, чесним іменем Української держави і української нації.

Закликаємо українську громадськість і наукову спільноту засудити подібні звернення і виявити солідарність із заявою «Проти ксенофобії, за європейську Україну» і тими, хто підписав її.

Мирослав Попович , академік НАНУ, директор Інституту філософії ім. НАН України

Ярослав Яцків , академік НАНУ, президент МАУ

Наталія Яковенко , доктор історичних наук, професор, завідувачка катедри історії НаУКМА

Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України НАН України

Олександр Майборода, доктор історичних наук , завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

 

P . S . Засідання Печерського суду відбудеться 3 лютого o 14-й годині за адресою: вул. Хрещатик, 42а.


Новости
Контакт